ENTREPRENØR/ 8. juni 2018

Menneskelig nært – teknisk spektakulært

– Vi bruker mye tankevirksomhet på å få folk til å jobbe tett og godt sammen, for medarbeiderne er vår viktigste ressurs. Det er en av disse uttrykkene som er lette å ty til – men vanskeligere å få til i praksis. I Caverion skal vi greie det. Dessuten skal vi være teknisk helt i toppen. Les hele saken

ENTREPRENØR/29. mai 2018

Ketil Solvik-Olsen, Aksel Lund Svindal og Kronprins Haakon til Entreprenørens Marked

AF Gruppen arrangerer for andre året på rad Entreprenørens Marked på Lillo Gård, med et tettpakket og spennende program. Temaet for bransjetreffet er mennesker og teknologi og hvordan innovasjon og digitalisering vil påvirke kompetansebehov, arbeidsinnhold, kjønnsbalanse og organisering i næringen. Les hele saken

PROSJEKTERING/30. april 2018

Prosjektledelse for Hovedstasjonen på plass

Hovedstasjonen er et omfattende prosjekt som innebærer bygging av ny hovedbrannstasjon, samt ny driftsstasjon og nytt administrasjonsbygg for vann- og avløpsetaten. Omsorgsbygg er byggherre, og nå er prosjektledelse fra Metier OEC på plass. Les hele saken

BYGGEARBEID/12. april 2018

Skal få fred fra byggearbeid i hekkeperioden

Det er ikke uvanlig at byggeprosjekter kommer i konflikt med hekkende fugl som er på myndighetenes oversikt over sårbare eller rødlistede arter. Myndighetene stiller som regel krav til at prosjektet tar hensyn til disse artene i sårbare perioder, men siden det ikke har foreligget en nasjonal retningslinje/veileder på dette området har ønskene fra ulike miljøorganisasjoner og kravene fra myndighetene ofte variert fra prosjekt til prosjekt, selv for samme art. Les hele saken

Last flere saker