I rute med viktig milepæl

MILJØBYGG/ 7. desember 2017

I rute med viktig milepæl

Det nye Munchmuseet får tett tak til jul. Arbeidene med råbygget er inne i en intensiv sluttspurt, og i løpet av noen uker vil det 60 meter høye betongbygget kunne bøye seg i en aller første hilsen til hele Oslo by. Akkurat nå er Oslo kommune i ferd med å fullføre støpen av den spektakulære knekken på toppen av bygget, som skrår 20 grader mot vest. Les hele saken

ENTREPRENØR/ 8. november 2017

Team G8+ vurderer erstatningssøksmål

Team G8+ vurderer et erstatningssøksmål mot Statsbygg etter tildelingen i konkurransen om prosjekteringen av det nye Regjeringskvartalet og får støtte fra de andre konkurrentene. Team G8+ vil ikke begjære midlertidig forføyning. Risikoen er rett og slett for høy. Les hele saken

PROSJEKTERING/ 1. november 2017

Team G8+ vurderer rettslige skritt

Statsbygg har avvist klagen på tildelingen i konkurransen om prosjekteringen av det nye Regjeringskvartalet som selskapene bak Team G8+ leverte. Team G8+ vil derfor i løpet av kort tid avgjøre hva de nå gjør videre. Saken kan havne i retten. Les hele saken

FASADE/26. oktober 2017

Først ute med 1090-sertifiseringen

Som første fasadeentreprenør i Norge har Schüco Premium Partner Aluminium Fasader i Larvik oppnådd NS-EN 1090-sertifiseringen, som er et lovbestemt krav i EU. CE-merking av produkter til byggverk har vært en del av byggebransjens hverdag i litt over tre år. For bærekomponenter av stål eller aluminium gjelder den harmoniserte standarden NS-EN 1090. Les hele saken

ENTREPRENØR/17. oktober 2017

Lansering av CT1 i Norge og i byggeindustrien

Siden den siste store økonomiske verdenskrisen har det vært byggeindustrien som har vært mest utsatt for konjunkturer og endringer. Noen land har greid å komme seg litt ut av dette, og noen land har hatt et lett oppsving i handel og i byggeaktiviteten.

ENTREPRENØR/16. oktober 2017

Oslo leder med bærekraftige bygg

Oslo er vertsbyen når OECDs ekspertgruppe for fysisk læringsmiljø, Centre for Effective Learning Environments (CELE) møtes for sitt årlige møte. Representantene var samlet for konferanse med tema skoleplanlegging og skolebygging i Norge. Miljørådgiver Bodil Motzke i Undervisningsbygg presenterte Oslo miljøambisjoner og bærekraftige nyvinninger.

ENTREPRENØR/10. oktober 2017

Trenger du et grønt tak? Pilotprosjekter etterlyses

Grønne tak kan bidra til å redusere de stadig mer omfattende flomproblemene som forårsakes av klimaendringer. De har den evnen at de har god fordrøyningseffekt, reduserer avrenningsintensiteten og forsinker og holder tilbake vann. I tillegg byr de på trivelige, økologiske og anvendelige grønne lunger i tette byområder.

ENTREPRENØR/ 6. oktober 2017

​Byggenæringen bør ta større ansvar for samfunnsutviklingen

- Både byggherrer, arkitekter, entreprenører og produsenter har et så viktig samfunnsoppdrag at vi burde være betydelig mer bevisste på hvordan vi samhandler for å bidra til at fremtidige generasjoner får bygg som gir gode psykososiale bo- og arbeidsforhold, sier Jan Terje Nielsen i Steni AS, som skal holde to seminarer om dette på Bygg Reis Deg 2017.

Last flere saker