Prosjektledelse for Hovedstasjonen på plass

PROSJEKTERING/30. april 2018

Prosjektledelse for Hovedstasjonen på plass

Hovedstasjonen er et omfattende prosjekt som innebærer bygging av ny hovedbrannstasjon, samt ny driftsstasjon og nytt administrasjonsbygg for vann- og avløpsetaten. Omsorgsbygg er byggherre, og nå er prosjektledelse fra Metier OEC på plass. Les hele saken

BYGGEARBEID/12. april 2018

Skal få fred fra byggearbeid i hekkeperioden

Det er ikke uvanlig at byggeprosjekter kommer i konflikt med hekkende fugl som er på myndighetenes oversikt over sårbare eller rødlistede arter. Myndighetene stiller som regel krav til at prosjektet tar hensyn til disse artene i sårbare perioder, men siden det ikke har foreligget en nasjonal retningslinje/veileder på dette området har ønskene fra ulike miljøorganisasjoner og kravene fra myndighetene ofte variert fra prosjekt til prosjekt, selv for samme art. Les hele saken

ENTREPRENØR/ 5. april 2018

Statsbygg inviterer til dialogkonferanse

Statsbygg skal bygge prosjekt Livsvitenskap for Universitet i Oslo. I den forbindelse inviterer Statsbygg til dialogkonferanse med entreprenør- og leverandørmarknaden for å diskutere kva som er ei fornuftig inndeling av prosjektet og dei ulike entreprisene. Les hele saken

ENTREPRENØR/ 7. mars 2018

Teknisk Bureau gjenoppstår

125-års jubilanten Teknisk Bureau gjenoppstår etter å ha levd under navnet Apply TB siden 2009. Navnebyttet markerer slutten på en større restrukturering der hovedeier HitecVision investerer 70 millioner kroner for å styrke Teknisk Bureaus rolle som en ledende teknisk totalentreprenør på Vestlandet. Les hele saken

MATERIALE/ 9. februar 2018

Akustikkløsning uten visuell støy

Det kan være vanskelig å konsentrere seg i nåtidens kontormiljø. Mail, bråk og visuell rot fjerner fokus fra dagens oppgaver. Med det nye profilsystemet ’Matt White’ sammen med modulhimlinger fra Rockfon unngår man både den akustiske og visuelle støy – og man kan dermed sikre et bedre arbeidsmiljø. Les hele saken

Er lavkarbonbetong og massivtre sikkert?

MASSIVTRE/23. januar 2018

Er lavkarbonbetong og massivtre sikkert?

Et viktig mål for Statsbygg er å redusere miljøfotavtrykket i byggeprosjekter. Da handler det om å bruke materialer som har et lavt klimagassutslipp gjennom produksjon og transport. Utfordringen er å ivareta både miljø- og sikkerhetskrav i valg av materialer i byggeprosjekter hvor det stilles særlig høye krav til sikkerhet. Les hele saken

Last flere saker