Samler hele sin virksomhet på INTILITYS teknologiplattform

ARKITEKTUR/ 5. april 2018

Samler hele sin virksomhet på INTILITYS teknologiplattform

– LINK arkitektur har en visjon om «ett LINK» hvor vi sømløst skal kunne samarbeide på tvers av geografien og gjennom dette grepet kommer vi et stort steg videre i å utnytte vår beste kompetanse og ressurser i våre prosjekt i hele Skandinavia. Valget av Intility er et viktig ledd i strategien om å ligge i front innen digitalisering i arkitektbransjen. Les hele saken

RÅDGIVNING/31. januar 2017

Trondheim først på vei mot digital byggesaksbehandling

Trondheim har tatt første steg mot full digital byggesaksbehandling. Veien fram er todelt: en ny, lokalt tilpasset arbeidsflate for saksbehandlere i kommunene og en nasjonal tjenesteplattform, (Fellestjenester Bygg) som private søknadsløsninger kan integrere seg mot.

Effektiviserer arbeidet med byggesøknader i kommunene

PRODUKT/ 7. november 2016

Effektiviserer arbeidet med byggesøknader i kommunene

Arbeidet med byggesaker er et av de mest tidkrevende og utfordrende områdene for norske kommuner og deres saksbehandlere. Tieto og Norkart har nå gått sammen om å utarbeide en digital eByggesak-løsning som i første omgang er rettet mot kommunale saksbehandlere.

Last flere saker