Tidenes største satsing på digitalisering

DIGITALISERING/ 8. oktober 2018

Tidenes største satsing på digitalisering

– Digitalisering legger til rette for økt verdiskaping og innovasjon, og er en avgjørende faktor for å øke produktiviteten i offentlig sektor og næringslivet. Regjeringen foreslår å bevilge over 1,7 milliarder kroner til nye IT- og digitaliseringstiltak i statsbudsjettet for 2019. Dette er en historisk satsning på IT og digitalisering, sier kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland. Les hele saken

Samler hele sin virksomhet på INTILITYS teknologiplattform

ARKITEKTUR/ 5. april 2018

Samler hele sin virksomhet på INTILITYS teknologiplattform

– LINK arkitektur har en visjon om «ett LINK» hvor vi sømløst skal kunne samarbeide på tvers av geografien og gjennom dette grepet kommer vi et stort steg videre i å utnytte vår beste kompetanse og ressurser i våre prosjekt i hele Skandinavia. Valget av Intility er et viktig ledd i strategien om å ligge i front innen digitalisering i arkitektbransjen. Les hele saken

RÅDGIVNING/31. januar 2017

Trondheim først på vei mot digital byggesaksbehandling

Trondheim har tatt første steg mot full digital byggesaksbehandling. Veien fram er todelt: en ny, lokalt tilpasset arbeidsflate for saksbehandlere i kommunene og en nasjonal tjenesteplattform, (Fellestjenester Bygg) som private søknadsløsninger kan integrere seg mot.

Last flere saker