RÅDGIVNING/ 3. juli 2015

Undervisningsbygg fikk medhold av lagmannsretten

Når leverandører skal levere anbud til offentlige byggherrer, er det viktig å spesifisere anbudet på en måte som ikke gir rom for uklarheter. Dette viste seg som særs viktig da et entreprenørselskap mente Undervisningsbygg hadde foretatt en vilkårlig og sterkt urimelig tilbudsevaluering for et byggeprosjekt.

Last flere saker