RÅDGIVNING/ 3. juli 2015

Undervisningsbygg fikk medhold av lagmannsretten

Når leverandører skal levere anbud til offentlige byggherrer, er det viktig å spesifisere anbudet på en måte som ikke gir rom for uklarheter. Dette viste seg som særs viktig da et entreprenørselskap mente Undervisningsbygg hadde foretatt en vilkårlig og sterkt urimelig tilbudsevaluering for et byggeprosjekt.

RÅDGIVNING/12. juni 2015

Ønsker en slutt på byggefeil

Byggefeil er et kjent problem som fører til store utgifter og tar mye tid. Torsdag samlet hele næringskjeden seg for konferansen "Riktig med en gang". Her ble det diskutert hvilke grep som måtte til for å få til akkurat dette, og hvordan samarbeidet mellom aktørene må styrkes.

Last flere saker