NTNUs nye laboratorium oppføres med fossilfri byggeplass.

FOSSILFRI/11. juni 2018

Den første fossilfrie byggeplassen nord for Oslo

NCC Building og Lusparken Arkitekter har signert kontrakt med Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) om bygging av nytt 2617 kvadratmeter stort laboratoriebygg på Valgrinda i Trondheim. Bygget bygges fossilfritt som den første fossilfrie byggeplassen nord for Oslo. Les hele saken

BETONG/16. mars 2018

CO2-fangst er nøkkelen til karbonnøytral betong

– Norge og Norcem viser lederskap innen karbonfangst og lagring. Norcem har i fem år samarbeidet tett med institusjoner og fagmiljøer om forskning og konseptstudier, og forberedt fullskala karbonfangst ved vår sementfabrikk i Brevik i Telemark. Dersom Stortinget velger å støtte vårt prosjekt, vil vi bli verdens første sementfabrikk med fullskala karbonfangst. Les hele saken

Nordisk boom for svanemerket boligbygging

SVANEMERKET/ 7. mars 2018

Nordisk boom for svanemerket boligbygging

Det er mer populært å bygge svanemerket enn noensinne. Nå finnes det mer enn 4000 svanemerkede leiligheter, hus og daginstitusjoner i Norden – dette er mer enn en fordobling på to år. Også i Norge peker pilene oppover: Boligleverandøren JM vil utelukkende bygge svanemerkede boliger fra nå av. Les hele saken

KLIMAGASSUTSLIPP/24. januar 2018

Ny standard skal gi enhetlige klimagassberegninger

Det er et stort samfunnsmessig behov for å kartlegge og forbedre planleggingsprosessen for å få redusert BAE-næringens klimamessige fotavtrykk. Men klimagassberegninger for bygninger har lenge vært preget av en rekke internasjonale og lokale initiativ. Standard Norge har derfor sammen med bransjen utarbeidet et forslag til en ny standard. Les hele saken

MATERIALE/23. januar 2018

Ombruk av stål kan spare miljøet og skape arbeidsplasser

Markedet for brukt stål er svært lite, men potensialet for ombruk er stort. Dette mener Norsk Stålforbund, som satte i gang arbeidet med å se nærmere på både økonomiske og miljømessige gevinster ombruk av stålkonstruksjoner kan gi, og hvilke muligheter og hindringer som finnes. Nå er rapporten klar. Les hele saken

Er lavkarbonbetong og massivtre sikkert?

MASSIVTRE/23. januar 2018

Er lavkarbonbetong og massivtre sikkert?

Et viktig mål for Statsbygg er å redusere miljøfotavtrykket i byggeprosjekter. Da handler det om å bruke materialer som har et lavt klimagassutslipp gjennom produksjon og transport. Utfordringen er å ivareta både miljø- og sikkerhetskrav i valg av materialer i byggeprosjekter hvor det stilles særlig høye krav til sikkerhet. Les hele saken

Last flere saker