MILJØ/ 4. januar 2018

– De beste prosjektene skapes ikke alene

Enova har gitt støtte til 56 konseptutredninger for innovative energi- og klimaløsninger i bygg og områder siden tilbudet ble lansert i 2016. Nå er de første konseptutredningene ferdige. De viser med tydelighet hvor nyttig det er at ulike miljøer går sammen allerede i utredningsfasen. Enova håper kunnskapen inspirerer til flere innovative prosjekter. Les hele saken

MILJØBYGG/ 7. desember 2017

I rute med viktig milepæl

Det nye Munchmuseet får tett tak til jul. Arbeidene med råbygget er inne i en intensiv sluttspurt, og i løpet av noen uker vil det 60 meter høye betongbygget kunne bøye seg i en aller første hilsen til hele Oslo by. Akkurat nå er Oslo kommune i ferd med å fullføre støpen av den spektakulære knekken på toppen av bygget, som skrår 20 grader mot vest. Les hele saken

LAVENERGI/23. november 2017

Erfaringene fra Lavenergiprogrammet

På få år har man gått fra å tro at det er umulig å bygge passivhus i Norge til å innføre passivhusnivå som minstestandard i nybygg. Lavenergiprogrammet har hatt en sentral rolle i dette omstillingsarbeidet. Hvilke erfaringer og kunnskap sitter man igjen med etter de ti årene? Og hvor går veien videre for norsk byggenæring? Les hele saken

BREEAM/28. september 2017

Nye Jordal Amfi blir forsinket

Nye Jordal Amfi vil stå klar til seriestart i september 2019, ett år etter planlagt ferdigstillelse. Årsaken er at grunnarbeidene til Oslos nye hovedarena for ishockey er mer komplisert enn først antatt. Prosjektet jobber fremdeles innenfor de økonomiske rammer som er vedtatt av bystyret.

Jordal Amfi - passivhus for aktiv hockey

BYUTVIKLING/13. november 2015

Jordal Amfi - passivhus for aktiv hockey

Med gress og solcellepanel på taket og et banebrytende prosessanlegg, blir nye Jordal Amfi et miljøvennlig bygg med effektiv drift. – Det nye prosessanlegget reduserer energiforbruket med to tredeler sammenlignet med dagens hall, forteller prosjekteringsleder Magnus Haugland i Rambøll.

Last flere saker