PRODUKT/ 8. juni 2017

Industrielt trebyggeri vinner fram

Industrielt trebyggeri blir mer og mer aktuelt da det stilles stadig høyere krav til korte byggetider, kvalitet og økonomi. Foreningen Industrielt trebyggeri ble stiftet i 2016 og har med seg 21 av de mest toneangivende i bransjen innen elementer, massivtre og moduler. Med kvalitetsprodukter og anerkjent som grønn næring er det blitt ekstra stimulerende å arbeide sammen.

Last flere saker