Digitalisering i fokus for årets unge rådgiver

DIGITALISERING/25. januar 2019

Digitalisering i fokus for årets unge rådgiver

– Jeg har vel i grunnen alltid vært opptatt av digitalisering. Mer spesifikt digitalisering av manuelle prosesser. Så det er det jeg har arbeidet med de siste årene, og såvidt jeg forstår er det vel også dette som har blitt lagt merke til, og som førte til at jeg ble tildelt prisen. Les hele saken

Multiconsult vinner miljøpris

MILJØ/16. januar 2019

Multiconsult vinner miljøpris

Multiconsult er kåret til Årets Miljøfyrtårn 2018 for sitt foregangsarbeid med å trekke bærekraft inn i startfasen av oppdrag og prosjekter. God prosjektering og rådgiving er en forutsetning for å lykkes med bærekraft innen bygg, anlegg og eiendom, der selskapet har sin virksomhet. Les hele saken

RÅDGIVNING/25. august 2017

Samarbeider om utvikling av digitale byggesøknader

Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) har gitt konsesjon til prosjektet som skal utvikle digitale systemer for byggesøknader mot stat og kommune. Bransjeorganisasjonen Arkitektbedriftene og Ambita er blant de som nå samarbeider for å utvikle de nye løsningene.

Last flere saker