RÅDGIVNING/24. august 2017

Riktig kontrakt for kjøp av utviklingseiendommer

Det er politisk vilje til å fortette byene, og stor etterspørsel etter utbyggingstomter. Store eiendomsutviklere vil gjerne ha tak i attraktive eiendommer. Både for grunneier og utvikler er det viktig å sikre sine verdier.

RÅDGIVNING/11. august 2017

Er du klar for å ta grønt ansvar?

Bygninger står for 40 prosent av verdens klimagassutslipp, og norske byggeplasser produserer store mengder avfall. Men i årene framover vil vi heldigvis kunne ta i bruk nye materialer og ny teknologi som gir lavere utslipp av skadelige klimagasser.

Last flere saker