RÅDGIVNING/25. august 2017

Samarbeider om utvikling av digitale byggesøknader

Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) har gitt konsesjon til prosjektet som skal utvikle digitale systemer for byggesøknader mot stat og kommune. Bransjeorganisasjonen Arkitektbedriftene og Ambita er blant de som nå samarbeider for å utvikle de nye løsningene.

Takstolprodusentene melder om godt aktivitetsnivå

RÅDGIVNING/20. juni 2017

Takstolprodusentene melder om godt aktivitetsnivå

Da det stilles krav stadig kortere byggetid og tørre bygg, og det er begrenset tilgang på arbeidstakere i byggebransjen, vil industrialisering i byggenæringen øke. Takstoler er anerkjent, og spikerplatekonstruksjoner er økonomisk effektive løsninger.

Last flere saker